آموزش شبکه قسمت دوم را با این امید شروع میکنیم که قسمت اول این آموزش مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. این قسمت در واقع ادامۀ داستان قسمت قبل است. این داستان تخیلی به میزان زیادی به شما کمک میکند تا به یک درک ابتدایی اما جامع از شبکه های کامپیوتری دست پیدا کنید. هدف ما از این سلسله آموزش ها پوشش کامل مجموعه مباحث آموزشی CCNA می باشد به زبانی ساده اما کارآمد و جامع.

آموزش شبکه را با یک قصۀ نه چندان واقعی شروع میکنیم. این داستان به شما کمک میکند که ضرورت و نحوۀ توسعه شبکه های کامپیوتری را خیلی راحت درک کنید و به ما کمک میکند این بحث پیشرفته و مهم را به ساده ترین شکل ممکن شروع کنیم. در این سلسله مباحث ما قصد داریم کلیۀ مباحث شبکه های کامپیوتری را مطابق با سرفصل های دروس CCNA بطور کامل اما بازبانی ساده پوشش دهیم. اما در عین حفظ سادگی هرگز از جامعیت محتوا چیزی کم نخواهد شد. به امید اینکه مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار گیرد.